Go to the content

VUB STEAM Academie

Tegen 2023 zal VUB, onder leiding van B-PHOT Brussels Photonics, een educatief centrum uitbouwen waar wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde elkaar ontmoeten. Onder impuls van B-PHOT-onderzoeksdirecteur Hugo Thienpont, Nathalie Debaes en Tine De Pauw verenigt het project de VUB-faculteiten om de academie van de toekomst te lanceren.

“De STEAM-academie in Oetingen, Gooik, wil een platform en leeromgeving aanbieden voor alle jongeren, creatievelingen en iedereen uit de regio”, zegt VUB-vicerector Innovatie- en Valorisatiebeleid Hugo Thienpont. Als directeur van de onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics vond Thienpont de perfecte locatie voor het project dichtbij de VUB Photonics Campus.

Prof. Thienpont: “VUB wil STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) de aandacht geven die ze verdient, maar wil er ook een concrete en tastbare invulling aan geven. Gooik is de perfecte centrale locatie om dat te doen. De academie zal een plaats zijn waar iedereen 21e eeuwse vaardigheden kan ontwikkelen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals, SDGs, red.) in het achterhoofd. Ondernemerschap wordt gestimuleerd en interdisciplinariteit zal centraal staan. VUB biedt een breed gamma aan wetenschapsdisciplines aan dankzij de bijdrage van onderzoekers en onderzoeksgroepen vanuit alle faculteiten. B-PHOT zal dat coördineren.”

Naast leerlingen van het lager en secundair onderwijs, wil de STEAM-academie ook jongeren, leerkrachten en lokale inwoners aantrekken, maar eveneens ondernemers uit de regio. Studenten en wetenschappers van VUB zullen hun theorie er kunnen toepassen in de praktijk. De universiteit voorziet polyvalente ruimtes en een aula voor 150 personen. Om verschillende activiteiten te kunnen organiseren, zullen die ruimtes modulair opgebouwd worden. Naast een Bio Hacklab zal er ook een VUB FabLab geopend worden voor geïnteresseerde creatievelingen.

Bekijk ons masterplan!

Zelf bijdragen?

Placemaking

De STEAM-academie vormt een unieke opportuniteit tot intensieve samenwerking tussen de gemeente Gooik, Pajottenland en Zennevallei en de slimme regio Vlaams-Brabant. Dat moet de openbare ruimte verbeteren met oog op een betere leefgemeenschap. De 'one-stop-shop' zal tal van interessante synergieën doen ontstaan en aanzetten tot actief burgerschap in het STEAM-verhaal.

STEAM

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. B-PHOT biedt in nauwe samenwerking met de vzw EYEST een brede waaier van inspirerende activiteiten aan waarbij het innoverende karakter van fotonica, de technologie van het licht, centraal staat. Deze werden speciaal ontwikkeld voor jongeren, studenten, leerkrachten wetenschappen, fab labs en voor het brede publiek.

Lees meer